ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ