1234567

Πάγκοι Egger
Tεχνικά χαρακτηριστικά

H Egger είναι ένας από τους μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής νοβοπάν-μελαμίνης στην Ευρώπη.
Είναι πρωτοπόρος σε νέες τάσεις & προιόντα , πράγματα σημαντικά τόσο για τον επαγγελματία του κλάδου ξύλινων κατασκευών όσο & για τον ερασιτέχνη.

Η Egger παράγει μια μεγάλη σειρά από ανθυγρούς πάγκους εργασίας (Ρ3) πάχους 4cm.
Διατίθενται στις εξής διαστάσεις:

Μήκος 410cm
Πλάτος 60cm(1 κούρβα) , 64cm(2 κούρβες) , 80cm(2 κούρβες) .